Handel międzynarodowy

Coraz większe otwarcie się rynków międzynarodowych sprzyja zwiększeniu wymiany handlowej pomiędzy poszczególnymi krajami. Mając firmę działającą w Unii Europejskiej można bez przeszkód handlować z najbardziej odległymi krajami należącymi do Wspólnoty bez konieczności opłacania cła. Pozwoliło to wielu przedsiębiorstwom znacznie rozwinąć swoją działalność. Dzięki temu w każdym większym supermarkecie znajdziemy włoski makaron spaghetti czy hiszpańskie oliwki. Również towary z naszego kraju trafiają za granicę, przynosząc dodatkowy dochód. Niestety, preferencyjny układ krajów unijnych niesie ze sobą jednak również negatywne konsekwencje. Chcąc chronić Europejskich producentów, Unia nakłada cło na towary pochodzące spoza jej granic. Dlatego też chcąc sprowadzić do naszego kraju (lub innego państwa UE) jakieś towary ze Stanów Zjednoczony, Japonii czy Chin, konieczne jest uiszczenie stosownego cła. Oznacza to, że wszystkie towary spoza Unii Europejskiej dla przeciętnego konsumenta będą droższe niż wynikałoby to z samych kosztów ich zakupu, transportu i dystrybucji.