Spektakularny sukces rynku kontraktów futures na obligacje skarbowe staje się oczywisty, jeżeli pomyślimy, że liczba otwartych tego rodzaju kontraktów na dzień 5 marca 1997 r. przekraczała 530000, a ich wartość przekraczała 53 mlddol. (531,833×100000 dol.). Zarówno kontrakty futures i forward, jak i organizacja ich rynków różnią się między sobą kilkoma zasadniczymi cechami, których obecność wyjaśnia przyczyny pomyślnego rozwoju rynków futures, takich jak rynki futures na obligacje skarbowe. Wprowadzenie niektórych cech charakterystycznych dla kontraktów futures miało na celu zniwelowanie problemu braku płynności, obecnego w przypadku kontraktów forward. Po pierwsze, w przeciwieństwie do kontraktów forward, dostarczane ilości oraz terminy dostaw w kontraktach futures są standaryzowane, co ułatwia dopasowanie różnych uczestników rynku futures, zwiększając dzięki temu płynność rynku. W przypadku kontraktu na transakcje obligacjami rządowymi, dostarczana ilość odpowiada 100000 dol. wartości nominalnej obligacji, natomiast terminy dostaw zostały ustalone na ostatni dzień roboczy marca, czerwca, września i grudnia. Po drugie, za każdym razem kiedy kontrakt futures zostanie sprzedany lub zakupiony, może być ponownie wprowadzony do obrotu (ponownie sprzedany i kupiony) w dowolnym czasie przed upływem terminu dostawy. W przypadku kontraktów forward mamy odwrotną sytuację: raz zawarty kontrakt zwykle nie może być odsprzedany.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.