Majątek w dobrych rękach
Rzeczoznawcą majątkowym jest osobą fizyczną posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania cen nieruchomości. Więc jeśli tylko mieszkasz bądź posiadasz jakąś nieruchomość w stolicy Polski, a chcesz ją sprzedać – Rzeczoznawca majątkowy Warszawa, to hasło, które jest dla ciebie.
Rzeczoznawca to zdecydowanie kompetentna osoba, która zdała egzamin państwowy, dzięki któremu posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania cen nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości cenowej nieruchomości, ale także maszyn i urządzeń trwale związanych z daną nieruchomością. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje na piśmie opinię o wartości nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy może opracowywać również wszelkiego typu ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości, może dokonywać doradztwa różnego rodzaju na przykład w kwestii inwestowania w nieruchomości, może oceniać skutki finansowych decyzji petenta, oznaczać przedmioty jako odrębną własność danego lokalu, sprawdzać bankowo-hipoteczną wartość wskazanej nieruchomości, może określać wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, dokonywać wyceny nieruchomości w sposób zwyczajny lub jako środki trwałe.
Rzeczoznawca majątkowy to przede wszystkim ogromna wiedza dotycząca majątku.