Dokument, który nakłada obowiązek przewiezienia ludzi bądź towarów z miejsca A do miejsca B oznacza zlecenie transportowe. Liczne oferty tego typu można znaleźć na giełdzie ogłoszeń transportowych – w Internecie pojawia się ich coraz więcej.

We wcześniej wspominanej umowie na transport należy umieścić odpowiednie informacje według standardowych wzorów tego rodzaju dokumentów. Na samej górze należy umieścić tytuł oraz sprecyzować zlecane zadanie transportowe. Po prawej stronie należy umieść informacje związane ze zleceniobiorcą – nazwę i adres firmy, NIP, telefon, faks i e-mail, po prawej stronie zaś dane dotyczące płatnika wraz z jego Nip-em i numerem REGON. Poniżej należy podać miejsce załadunku i rozładunku. Za każdy z tych etapów odpowiedzialna jest jakaś osoba. Należy zatem wpisać nazwiska obu osób wraz z numerem telefonu.

Kolejnym punktem jest opisanie ładunku – rodzaju, ilości, wagi, kubatury oraz zaleceń szczególnych. Następnie trzeba opisać warunki dostawy i uwzględnić dodatkowe komentarze. Zlecenia transportowe powinny zawierać także informacje związane z ilością i typem załączonych dokumentów oraz lokalizacją, gdzie ma nastąpić ich odbiór.

Kolejne informacje związane są z płatnościami. Umieszczamy dane dotyczące uzgodnionej stawki, oraz formy płatności, na którą się zdecydowano. Istotne są również nazwy przejść granicznych, agencji celnych i typów odprawy, jeśli taka ma nastąpić. Można zamieścić również informację o odsetkach karnych wynikających z niedotrzymania terminów. Na końcu umieszczamy datę podpisania, miejscowość, w której zostaje zawarta umowa oraz pieczątkę i podpis zleceniodawcy.

Jeżeli na stałe współpracujemy z daną firma transportową i jesteśmy zadowoleni z jej usług, warto się jej trzymać. Jeśli natomiast mamy zastrzeżenia, możemy nie tylko poszukać innych firm, które zorganizują nam cały transport, ale także znaleźć oferty przewozu wolnych ładunków na odpowiadającej nam trasie. Wtedy „dołączamy się” z naszym towarem w kurs kierowcy, który i tak jechałby ta trasą. To rozwiązanie znacznie zyskało na popularności i wiele zleceń transportowych opiera się właśnie na tego typu działaniach. Wystarczy wejść na internetową giełdę transportową i przeczytać aktualne ogłoszenia transportowe.